Restantvoorraad - Regelgeving

12-10-2013

Alhoewel veel van de bepalingen over de restantregeling bekend en duidelijk zijn, dient zich met enige regelmaat de vraag aan: wat mag, moet en mag niet, en waar staat dat nou allemaal in de regelgeving?

Uitgangspunten
In de notitie hiernaast zijn de basisuitgangspunten, met verwijzing naar de betreffende artikelen in de regelgeving, en gerelateerde wettelijke bepalingen op een rij gezet.
Veel van de inhoud is bekend; misschien minder bekende bepalingen zijn dat het “Verboden is om voor het verkrijgen van een kentekenbewijs opzettelijk onjuiste opgaven te doen, onjuiste inlichtingen te verschaffen en onjuiste bewijsstukken en andere bescheiden over te leggen.”, en dat als dat toch wordt vastgesteld “Kentekens ongeldig kunnen worden verklaard en kunnen worden ingevorderd, en dat tenaamstelling kan vervallen”.

Deze bepalingen zijn in relatie tot de restantregeling relevant als het gaat om het, al dan niet bewust, aanvragen of tenaamstellen van een kenteken:

  • in het restantjaar (en daarna), voor een voertuig waarvan de typegoedkeuring vervallen is, en dat niet is opgenomen in de opgegeven restantvoorraad
  • na het restantjaar, voor voertuigen die deel uitmaakten van de opgegeven restantvoorraad

De notitie is beperkt tot een feitelijk overzicht van de wettelijke grondslagen, zodat de notitie daarmee ook gebruikt kan worden voor vragen van derden, zoals dealers en BOVAG.

Downloads