Restantvoorraad - Maximum aantal en duur van de restantregeling

11-10-2013

Het maximum aantal voertuigen dat mag worden opgegeven voor de restantregeling hangt af van of het een ETG of NTG betreft. Ook de duur van de restantregeling hangt af van of het een ETG of NTG is.

De EU-Richtlijn kent twee manieren waarop het maximum aantal toe te laten voertuigen bepaald kan worden (ter keuze aan elk land): de ‘10% - 100 stuks’ -regeling, of de ‘CvO van voor drie maanden’- regeling.

Nederland heeft steeds de ‘10% - 100 stuks’ –regeling gehanteerd, maar hanteert sinds 1 mei 2009:

  • voor voertuigen met een ETG: de ‘CvO van voor drie maanden’- regeling
  • voor voertuigen met een NTG: geen beperking meer in de aantallen

Voor de aantallen en de duur van de restantregeling geldt sinds 1 mei 2009 het volgende: 

Alle voertuigen met een nationale typegoedkeuring:

  • Duur restantregeling: 18 maanden
  • Maximum aantal: onbeperkt 

 

Complete voertuigen met een ETG volgens 2007/46:

  • Duur restantregeling: 12 maanden
  • Maximum aantal: “voertuigen van een bepaald type worden beperkt tot die waarvoor op of na de fabricagedatum een geldig certificaat van overeenstemming is afgegeven dat ten minste drie maanden na de datum van afgifte geldig is
    geweest maar vervolgens zijn geldigheid heeft verloren vanwege het van kracht worden van een bijzondere richtlijn.”

 

Incomplete voertuigen met een ETG volgens 2007/46:

  • Duur restantregeling: 18 maanden 
  • Maximum aantal: “voertuigen van een bepaald type worden beperkt tot die waarvoor op of na  de fabricagedatum een geldig certificaat van overeenstemming is afgegeven dat ten minste drie maanden na de datum van afgifte geldig is geweest maar vervolgens zijn geldigheid heeft verloren vanwege het van kracht worden van een bijzondere richtlijn.”