Restantvoorraad - Inleiding

14-10-2013

Als voertuigen een typegoedkeuring hebben, dan heeft die typegoedkeuring een beperkte geldigheid. Wanneer zo'n typegoedkeuring zijn geldigheid verliest, kan voor zo'n voertuig ook geen kentekenbewijs meer worden afgegeven en het mag niet meer worden tenaamgesteld.

De meest voorkomende reden voor het vervallen van de typegoedkeuring is het van kracht worden van nieuwe wettelijke eisen (op een bepaald onderwerp/gebied) voor nieuwe registraties. Oftewel: als nieuwe eisen gaan gelden vanaf een bepaalde datum voor alle nieuw te verkopen voertuigen. 

Restantvoorraad-regeling
Om te voorkomen dat geproduceerde maar nog niet verkochte nieuwe voertuigen (restantvoorraad) allemaal in het verkeer moeten worden gebracht voor de ingangsdatum van de nieuwe eis, is een overgangregeling ingesteld. Zo wordt voor die groep voertuigen de overgang van de oude eisen naar de nieuwe eisen, qua verkoopmogelijkheden, zo soepel mogelijk en hanteerbaar gemaakt.
Die regeling heet ‘restantvoorraad-regeling’ maar wordt ook vaak ‘restantregeling’ genoemd. 

De restantregeling heeft een bepaalde looptijd en het aantal voertuigen dat opgegeven mag worden is soms beperkt. Alleen fabrikanten en importeurs kunnen gebruik maken van de restantregeling en opgave van voertuigen moet volgens een door de RDW vastgestelde procedure.