Recycling fietsaccu's

Stichting Batterijen (Stibat) en de producenten en importeurs van elektrische fietsen van RAI Vereniging werken per 1 januari 2014 samen bij de inzameling en recycling van accu’s van elektrische fietsen.

Stibat

Inzameling en recycling van fietsaccu’s
Stibat zorgt voor de inzameling en recycling van fietsaccu’s door de verstrekking van de juiste inzamelmiddelen. Alle dealers zijn voorzien van een veilig inzamelmiddel (witte ton met blauwe deksel) voor afgedankte fietsaccu's. Stibat levert ook tassen om de accu individueel in te pakken. Op de ton en de tassen staan instructies hoe met de accu's om te gaan.

Stibat verzorgt daarnaast de voorlichting aan consumenten, geeft instructies aan verkooppunten van elektrische fietsen, verzorgt het logistieke traject en maakt afspraken met gecertificeerde recyclers.

Daarmee helpt Stibat de producenten en importeurs van batterijen voor elektrische fietsen om aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen. Volgens het Besluit beheer batterijen en accu’s moet de consument zijn oude fietsaccu kunnen inleveren bij ieder verkooppunt van elektrische fietsen.

Meer informatie is te vinden op de website van Stibat