REACH - REACH-MKB Forum

13-09-2012

Om het MKB te ondersteunen bij het voldoen aan de REACH verplichtingen heeft de overheid op 31 mei 2012 het REACH-MKB forum gelanceerd. De gedachte achter het forum is dat ondernemers elkaar helpen door netwerken en kennisuitwisseling.

REACH chemische stoffen

De overheid doet haar best om goede voorlichting te geven, maar bedrijven zitten vaak met praktische vraagstukken over REACH. De invoering en toepassing van de verordening in bedrijfsprocessen is erg belangrijk voor fabrikanten, importeurs, handelaren en gebruikers van chemische producten.

Vitruele ontmoetingsplaats
Het REACH-MKB forum is een virtuele ontmoetingsplaats waar ondernemers en experts uit de private markt elkaar helpen. Via dit forum kunnen bedrijven praktische kennis, informatie en ervaringen uitwisselen. Daarnaast nemen aan dit forum ook experts deel (mentoren), die hun kennis kunnen inbrengen en tegen een vergoeding bedrijven kunnen begeleiden bij de REACH implementatie.

Doelstelling
Het REACH-MKB Forum heeft de volgende doelstelling:

  • MKB-bedrijven ondersteunen bij de implementatie van in het bijzonder de REACH verordening
  • MKB-bedrijven een platform bieden waarop ze, al dan niet tegen betaling, een oplossing krijgen voor praktijkgerichte vragen
  • ondernemerschap stimuleren.

 

Meer informatie: de REACH themapagina op de website van de Rijksoverheid.