Onderdelen gemotoriseerde tweewielers

03-09-2013

In de Nederlandse voertuigwetgeving zijn verkoopverboden opgenomen. Deze verkoopverboden staan in de Regeling Voertuigen. Zo is er ook een verkoopverbod voor nieuwe technische eenheden of onderdelen voor bromfietsen, motorfietsen of driewielige motorrijtuigen.

Rode scooter

Voor leveranciers van onderdelen voor gemotoriseerde tweewielers is in het bijzonder artikel 4.2 relevant. Dit verkoopverbod is in 2001 geïntroduceerd nadat de Europese typegoedkeuring voor gemotoriseerde tweewielers is verwerkt in het toenmalige Voertuigreglement.

De bepalingen in de huidige Regeling Voertuigen (en het toenmalige Voertuigreglement) komen er op neer dat het verboden is om voor voertuigen met een Europese typegoedkeuring onderdelen en technische eenheden te koop aan te bieden of af te leveren die niet een EU-goedkeuring en de vereiste merken en aanduidingen hebben. Een origineel onderdeel/technische eenheid heeft ‘automatisch’ een EU-goedkeuring. Een niet-origineel onderdeel/technische eenheid daarvoor moet dus altijd apart typegekeurd worden.

Concreet betekent dit dat de volgende onderdelen en technische eenheden van een bromfiets/motorfiets (en alle overige voertuigen die onder Richtlijn 92/61 of Richtlijn 2002/24 vallen) aan de definitie voldoen en een verkoopverbod kennen:

  • Luchtband 
  • Verlichtings- en lichtsignaalinrichting (alle lampen en reflectoren) 
  • Achteruitkijkspiegel 
  • Brandstoftank 
  • Uitlaatinrichting 
  • Vervangingskatalysator 
  • Geluidssignaalinrichting (claxon) 
  • Veiligheidsgordel 
  • Ruit 

 

Handhaving
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is verantwoordelijk voor de handhaving. Meer informatie is beschikbaar op de ILenT website