Meeneemheftrucks

Meeneemheftrucks op voertuigen worden gezien als lading.

meeneemheftruck

Voor de maximale uitsteek gelden echter afwijkende bepalingen t.o.v. ‘gewone’ lading. Dit is geregeld in art. 5.18.12 van de Regeling Voertuigen.

Gewone lading mag 1,00 m achter het voertuig uitsteken, een meeneemheftruck:

  • 1,20 m, danwel
  • 1,50 m, indien er een verklaring is van de fabrikant van het voertuig of van de meeneemheftruck, of van de carrosseriebouwer, waarin wordt aangetoond dat de stabiliteit van het voertuig (last op de koppeling) niet in het geding is als zonder lading maar met meeneemheftruck gereden wordt.

Een modelverklaring is beschikbaar bij RAI Vereniging.

Naast de eisen voor de uitsteek, zijn er ook bepalingen omtrent de hoogte boven het wegdek (indien gemonteerd op een voertuig). Ze moeten op een bepaalde maximumhoogte boven het wegdek gemonteerd zijn, of er moet een stootbalk aanwezig zijn. De bepalingen hierover worden per 1 januari 2018 gewijzigd.
De bestaande regelgeving is voor interpretatie vatbaar als het gaat om hoe die hoogte gemeten moet worden. De bepalingen staan in artikel 5.18.12 van de Regeling Voertuigen, bij de zogenoemde ‘gebruikseisen’ over uitstekende lading.
De kern van de huidige eisen is dat er geen (uitgeschoven / extra) stootbalk hoeft te zijn indien de afstand tussen onderzijde lading en wegdek minder is dan 55 cm.

Alhoewel ‘onderzijde lading’ niet nader gespecificeerd wordt in de regelgeving, is de opvatting van betrokken partijen (IenM, RDW, handhavingsinstanties/politie, OM) dat dit niet het laagste punt van een meeneemheftruck is (gemonteerd achterop een voertuig), zoals de onderzijde van het achterwiel van de meeneemheftruck.

In het kader van de aanpassingen van de Regeling Voertuigen per 1 januari 2018, zijn daarom wijzigingsvoorstellen ingediend voor art. 5.18.12.

Daarover heeft de afgelopen tijd discussie tussen partijen plaatsgevonden, en uiteindelijk is besloten dat in art 5.18.12 per 1 januari 2018 komt te staan:

•    voor meeneemheftrucks – gemonteerd op voertuigen in gebruik genomen na 31-12-2017 - wordt een afstand van maximaal 0,65 m toegestaan tussen de onderzijde van de achterste rand van de meeneemheftruck en het wegdek.

•    voor meeneemheftrucks op voertuigen die voor 01-01-2018 in gebruik zijn genomen geldt dat de afstand tussen de onderzijde van het achterste wiel van de meeneemheftruck en het wegdek niet meer mag bedragen dan 0,50 m.

De huidige en de nieuwe tekst van art. 5.18.12 zijn hiernaast te downloaden.