Ingangsdata restantvoorraadregeling

22-09-2014

Richtlijnen en Verordeningen hebben over het algemeen twee belangrijke ingangsdata: de datum waarop nieuwe typegoedkeuringen moeten voldoen, en de datum waarop nieuwe registraties moeten voldoen.

Als er een datum nieuwe registraties is, is dat ook de ingangsdatum voor de restantregeling van eventuele restantvoorraad die niet aan die nieuwe of gewijzigde eis van de betreffende Verordening of Richtlijn voldoet.

RAI Vereniging houdt een overzicht bij waarin chronologisch alle data staan vermeld waarop Richtlijnen en Verordeningen in werking treden voor nieuwe registraties, hiernaast te downloaden.

Hoewel de inhoud van deze overzichten met de grootste zorg is samengesteld kan RAI vereniging niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele fouten of onvolledigheden.
Stelt u een fout of onvolledigheid vast? Dan verzoeken wij u dit aan ons te melden per e-mail: Eugène Moerkerk en/of Kees Pereboom.