Geluid - Stille banden, uitlaten, elektrisch rijden en minder kilometers

01-11-2013

Het voorkomen van geluidshinder zal in de komende jaren meer aandacht krijgen. Het verkeer heeft een groot aandeel in geluidshinder.

autobanden

Er zijn daarom enkele maatregelen genomen, zoals het Europese bandenlabel en het Piek-keurmerk. Deze kunnen, samen met de aanpak van de infrastructuur, een substantiële bijdrage leveren aan de verlaging van de geluidshinder.

Geluidshinder
Nu de lucht steeds schoner wordt, verschuift de focus van de overheid van luchtkwaliteit naar CO2 uitstoot en geluidshinder. De overheid en de EU zijn bezig met het opstellen van geluidsplafonds. Daarvoor wordt een kaart van Nederland gemaakt met geluidsniveaus, analoog aan de kaarten voor luchtkwaliteit. Met name rond snelwegen zullen de toegestane geluidsniveaus overschreden worden.

Het verkeer is dus een van de belangrijke bronnen van geluidshinder. Door aanscherping van de Europese regelgeving voor geluidsemissie van nieuwe voertuigen kan op termijn de geluidsoverlast door verkeer verlaagd worden. Dit is echter een langdurig traject. Het duurt een jaar of 8 voordat de helft van het wagenpark vervangen is. Pas dan beginnen Europese maatregelen effect te sorteren. Het is daarom verstandig om ook wat aan het bestaande wagenpark te doen. Daarvoor zijn een aantal opties die nu al mogelijk zijn en sneller effect sorteren.

Banden
Bandengeluid is op de snelweg de dominante bron van geluid. In de stad is dit de motor (en uitlaat). Het monteren van stillere banden beperkt het geluidsniveau rond snelwegen. Ook het wegdek (zoals ZOAB) en afschermingen zorgen voor een verlaging van het geluidsniveau. Deze laatste twee zijn relatief duur, terwijl het monteren van stillere banden in principe niets extra hoeft te kosten.

De Europese overheid heeft om die reden in de periode 2007-2011 Europese wetgeving ontwikkeld: het bandenlabel.

Uitlaten
Autofabrikanten doen veel moeite om nieuwe auto's te laten voldoen aan de gestelde Europese geluidseisen. Ook de onderdelenleveranciers zorgen voor vervangingsuitlaten die volgens die Europese eisen goedgekeurd zijn. Een ' standaard' auto is daarmee redelijk stil. Er zijn echter mensen die de voorkeur geven aan ongekeurde sportuitlaten die veel meer geluid genereren. Vooral onder motorrijders en jongere automobilisten zijn deze ' tuning' onderdelen populair. Deze sportuitlaten veroorzaken veel overlast.
RAI Vereniging is van mening dat tegen deze praktijken strenger opgetreden moet worden. Officieel zijn deze onderdelen ook bij wet verboden. Bovendien is de winst in motorvermogen over het algemeen zeer beperkt en gaat de motor er niet beter van lopen.

Elektrisch rijden
Elektrische- en hybride auto's (die in de stad volledig elektrisch kunnen rijden) leveren een grote bijdrage in het verlagen van geluidsoverlast door het verkeer in de stad. Op de snelweg is het bandengeluid dominant. Daar maakt elektrisch rijden dus weinig verschil.

Minder autokilometers
Uiteindelijk is het beperken van autoverkeer de efficiëntste methode van geluidsreductie. RAI Vereniging daarom nog steeds een voorstanden van beprijzen per kilometer. Door per kilometer te betalen wordt het aantal autokilometers beperkt. Mensen gaan naar verwachting beter nadenken over de wijzen van vervoer. Door, waar dat mogelijk is, de auto te laten staan en een ander vervoersmiddel te nemen wordt de geluidsoverlast door verkeer beperkt.
Veel autokilometers in de stad zijn korte ritten. Tot ongeveer 5 kilometer kunnen deze ritten vervangen worden door de fiets. Voor langere afstanden kan de elektrische fiets uitkomst bieden. De fiets produceer geen geluid, geen emissies en CO2. En het is gezond. Het stimuleren van fietsgebruik zorgt dus voor een verlaging van de geluidsniveaus.