Toekomstige aanpassingen annex II

18 augustus 2016

Bijlage II van Richtlijn 2000/53/EG betreffende autowrakken is diverse malen aangepast. Informatie over toekomstige aanpassingen en voorstellen voor aanpassing van deze bijlage kunt u hieronder terugvinden.

wetboek

Het verbod op het gebruik van zware metalen kent diverse uitzonderingen. Het verbod geldt niet voor materialen en onderdelen waarvoor in bijlage II van de autowrakkenrichtlijn een uitzondering is opgenomen en voldaan wordt aan de in die bijlage gestelde voorwaarden. Deze uitzonderingen en voorwaarden worden regelmatig geëvalueerd.

 

Zevende aanpassing
In 2013 is de zesde aanpassing gepubliceerd. In opdracht van de Europese Commissie is er in 2014 en 2015 onderzocht wat er in de zevende revisie aangepast kan worden. 

Het Duitse Öko-Instituut heeft haar onderzoeksrapport met aanbevelingen voor de zevende aanpassing in juli 2015 openbaar gemaakt. (hiernaast voor leden te downloaden) Uiteindelijk is in 2016 de lang verwachtte zevende aanpassing gepubliceerd en hebben de experts uit de auto-industrie een interpretatie leidraad gemaakt die een nadere uitleg geeft van wat er exact bedoeld wordt met een specifieke uitzondering.

Volgende aanpassingen
Ter voorbereiding van de toekomstige aanpassing(en) komen de experts uit de auto-industrie regelmatig bij elkaar. De openbare consultatie voor de achtste revisie is in 2014 gestart en het onderzoeksrapport met aanbevelingen aan de Europese Commissie is in 2016 gepubliceerd

Daarbij zijn de volgende uitzonderingen onderzocht:

  • 2 (c) -  Aluminium dat niet meer dan 0,4 gewichtsprocent lood bevat 
  • 3      -  Koperlegeringen die niet meer dan 4 gewichtsprocent lood bevatten
  • 5      -  Lood in batterijen 

 

Het secretariaat van RAI Vereniging volgt deze ontwikkelingen voor u. Heeft u als lid van RAI Vereniging belangstelling voor de meest actuele ontwikkelingen rondom een bepaalde vrijstelling / toepassing benoemd in bijlage II van de Richtlijn autowrakken, dan kunt u rechtstreeks een e-mail met uw specifieke vraag sturen naar de dossierhouder binnen het secretariaat.