Duurzaamheidsagenda

De duurzaamheidsagenda van RAI Vereniging en BOVAG geeft de visie van de fiets- en automobielbranche op het gebied van duurzame mobiliteit. Alleen door verduurzaming heeft mobiliteit toekomst. De duurzaamheidsagenda schetst een concreet pad om tot deze duurzame mobiliteit te komen.

fabriekspijpen

Duurzame mobiliteit is van economisch belang. Het geeft de branche bestaansrecht en waarborgt de continuïteit op lange termijn. Mobiliteit draagt echter bij aan verschillende milieuproblemen, zoals broeikaseffect, luchtkwaliteit, geluidshinder en het uitputten van de eindige energiebronnen.

Vooral in Nederland is deze milieuproblematiek versterkt aanwezig vanwege een hoge mobiliteitsgraad in combinatie met grote economische activiteit en een hoge bevolkingsdichtheid. Mensen wonen vaak dicht op de vervuilingsbronnen en ondervinden daarvan ook de negatieve gezondheidseffecten. Om deze problematiek aan te pakken is een integrale aanpak nodig van alle onderdelen.

Duurzaamheidsagenda
RAI Vereniging heeft, samen met BOVAG, de mogelijkheden van vergroening in kaart gebracht en een visie op vergroening ontwikkeld in de vorm van een duurzaamheidsagenda.
RAI Vereniging en BOVAG stellen dat duurzaamheid een voorwaarde is voor mobiliteit op de lange termijn. Duurzame mobiliteit betekent schone, zuinige, veilige, stille voertuigen. Ook ruimtebeslag en bereikbaarheid spelen een prominente rol.

Om deze thema’s vorm te geven voor de verschillende wijzen van mobiliteit, hebben RAI Vereniging en BOVAG, in samenwerking met Ingenieursbureau DHV, duurzaamheidsagenda’s opgesteld. De thema’s zijn in deze duurzaamheidsagenda’s uitgewerkt tot concrete acties en voorstellen. Duurzaamheidsagenda's zijn beschikbaar voor personenauto’s en bedrijfsauto’s en fietsen. Verder is er nog een duurzaamheidsmanifest motorfietsen.

Toetsingscriteria wetgeving
Naast de genoemde thema’s is een aantal toetsingscriteria opgesteld. Nieuwe wetgeving wordt door RAI Vereniging getoetst op deze criteria. De criteria zijn:

  • Maatregelen moeten bijdragen aan het verduurzamen van de mobiliteit en branche. 
  • Maatregelen moeten passen binnen Europa en vormen maatwerk voor Nederland. 
  • Maatregelen moeten duidelijk zijn en samenhangen op korte en lange termijn. 
  • Maatregelen moeten kunnen rekenen op een breed draagvlak bij de achterban. 
  • Duurzaam (robuust) beleid vraagt om duurzame maatregelen.

Voldoet een nieuw voorstel tot wetgeving niet aan deze criteria, dan draagt deze niet bij aan verduurzaming. RAI Vereniging wijst in dat geval het voorstel af en treedt in overleg met de overheid om het voorstel zo aan te passen dat wel aan de voorwaarden wordt voldaan.

Op deze manier wordt gezorgd voor een efficiënte en kosteneffectieve manier van verduurzaming van de mobiliteit in Nederland.