Digitale tachograaf - Nieuwe eisen per 1 oktober 2011

28-11-2013

Oude tachografen, die niet voldoen aan de fase 1 eisen uit Verordening 1266/2009 en gemonteerd zijn in nieuwe nog niet geregistreerde voertuigen, moesten vóór 1 oktober 2011 geactiveerd worden.

digitale tachograaf

Medio 2011 werd duidelijk dat de branche de behoefte had aan meer informatie over de nieuwe tachograaf eisen (fase 1) uit Verordening 1266/2009 die per 1 oktober 2011 van toepassing zijn. Aangezien de tachograaf geen onderdeel is van de typegoedkeuring van het voertuig, is er ook geen restantvoorraadregeling. Wel moest de tachograaf vóór 1 oktober 2011 geactiveerd zijn.

RAI Vereniging heeft in samenwerking met enkele tachograaf deskundigen een FAQ-document ontwikkeld dat antwoord geeft op de volgende vragen:

 1. Welke eisen veranderen er zoal?
 2. Wat zijn globaal de verschillen tussen een oude en nieuwe digitale tachograaf?
 3. Kan een digitale tachograaf die gebouwd is conform de oude eisen omgebouwd worden?
 4. Wat moet er gedaan worden met voertuigen die voor 1 oktober 2011 uitgerust zijn met een digitale tachograaf conform de oude eisen?
 5. Hoe is een niet geactiveerde tachograaf herkenbaar?
 6. Hoe kan een tachograaf voor 1 oktober 2011 geactiveerd worden?
 7. Kan de handhaving zien dat de tachograaf voor 1 oktober 2011 geactiveerd is?
 8. Is vervanging van een oude tachograaf die niet voldoen aan de nieuwe eisen verplicht?
 9. Hoe herkent men een (tweede generatie) digitale tachograaf die reeds voldoet aan de eisen die op 1 oktober 2011 van kracht worden?
 10. Wat verandert er per 1 oktober 2012?
 11. Hoe kan ik de Verordening zelf na lezen?

 

Leden van RAI Vereniging kunnen dit FAQ-document hiernaast downloaden.

Hoe zit het met de tachografen in het reeds rondrijdende wagenpark?
Moeten bestaande goed werkende (digitale) tachografen, die niet voldoen aan de nieuwe eisen, vervangen worden?
Nee, in overweging 7 van Verordening 1266/2009 staat expliciet vermeld dat de vervanging van functionerende digitale tachografen die zijn geïnstalleerd vóór de datum van inwerkingtreding van de verordening niet verplicht is.