Digitale tachograaf - Nationale Wet- en Regelgeving

De eisen aan een controleapparaat (analoge of digitale tachograaf) zijn geregeld in Europese Verordeningen. Het toezicht op en de strafbaarstelling van een overtreding van de verschillende eisen uit de Europese Verordeningen is nationaal geregeld. Daarnaast zijn er Ministeriële regelingen voor verstrekking en het gebruik van de verschillende tachograafkaarten en voor de erkenning van bedrijven die werkzaamheden uitvoeren aan het controle-apparaten.

wetboek

In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste Nederlandse regelingen benoemd en voorzien van een hyperlink naar www.wetten.overheid.nl :

 • Het Arbeidstijdenbesluit vervoer
  Hoofdstuk 2 van dit besluit behandelt het wegvervoer (als sector). Andere sectoren die in dit besluit behandeld worden zijn o.a. binnenvaart, luchtvaart en spoorvervoer. In artikel 2.3.2 zijn de Nederlandse uitzonderingen vastgelegd.
 • Regeling controleapparaten 2005
 • In deze Ministeriële Regeling staan de regels voor de goedkeuring en het gebruik van controleapparaten alsmede de erkenning van installateurs en reparateurs van controleapparaten.
 • Regeling tachograafkaarten  
  In deze Ministeriële Regeling staan de regels met betrekking tot de verstrekking en het gebruik van tachograafkaarten.
 • Regeling vrijstelling nachtarbeid wegvervoer 
  In deze Ministeriële Regeling is geregeld dat het vervoer van levende dieren, ochtendkranten, postzendingen en postpakketten, alsmede het collectief binnenlands vervoer van bloembollen, bloemen, planten en boomkwekerijproducten over de weg onder voorwaarden in aanmerking kan komen voor een vrijstelling. 

 

Meer achtergrondinformatie bij uitzonderingen
Naast de generieke Europese uitzonderingen, zijn er ook specifieke nationale uitzonderingen.