Digitale tachograaf - Nationale uitzonderingen

Lidstaten hebben op basis van artikel 13 van Verordening (EG) nr. 561/2006 de mogelijkheid om nationaal uitzonderingen toe te staan. Deze uitzonderingen kunnen per land verschillen en kunnen soms leiden tot interpretatieverschillen.

Nederlandse vlag

Omdat niet altijd even duidelijk is hoe deze uitzonderingen in Nederland geïnterpreteerd moeten worden, is er in september 2007 een handhavinginterpretatie door Minister Eurlings uitgegeven als bijlage in een brief aan de EVO. Door deze nadere toelichting van de Minister, met o.a. de 12 uur clausule, is in Nederland een aantal ‘extra’ uitzonderingen ontstaan waar met name de BE-combinaties met een TMM > 3500kg in veel situaties gebruik van kunnen maken. Deze zijn hiernaast voor leden te downloaden (eerst inloggen).

Let op! Deze 12-uur clausule is buiten Nederland niet geldig! In de grensstreek kan men desgewenst gebruik maken van onderstaande informatie:

Verordening (EU) nr. 165/2014
Per 2 maart 2015 heeft Verordening 165/2014 de tekst artikel 13 van Verordening (EG) nr. 561/2006 aangepast.

In artikel 2.3.2 van het Arbeidstijdenbesluit vervoer zijn de Nederlandse uitzonderingen vastgelegd.

Daarbij is ook artikel 3, onderdeel a bis) en artikel 13, eerste lid, onderdeel d, aangewezen. Op basis daarvan zijn in de grensstreek de volgende voertuigen per 2 maart 2015 uitgezonderd van onder meer de installatie en het gebruik van de tachograaf:

Voertuigen of combinaties van voertuigen met een toegestane maximummassa van niet meer dan 7,5 ton die gebruikt worden voor het vervoer van materiaal, uitrusting of machines die de bestuurder nodig heeft voor de uitoefening van zijn beroep en die enkel binnen een straal van 100 km rond de vestigingsplaats van de onderneming worden gebruikt en op voorwaarde dat het besturen van het voertuig niet de hoofdactiviteit van de bestuurder is.

Situatie in andere EU landen
Op de website van de Europese Commissie is een overzicht beschikbaar van de verschillende nationale uitzonderingen conform artikel 13.

Overzicht uitzonderingen in alle EU landen

Verordening (EG) nr. 561/2006

Naast de Nationale uitzonderingen, zijn er ook nog generieke Europese uitzonderingen.