Digitale tachograaf - Inleiding

28-11-2013

Een tachograaf is een apparaat dat de functies van een klok en een snelheidsmeter combineert en daarmee de rij- en rusttijden registreert van chauffeurs in het beroepsvervoer over de weg. De Europese rij- en rusttijdenwetgeving is in de jaren 70 geïntroduceerd en sindsdien vele malen aangescherpt. De digitale tachograaf is verplicht sinds 1 mei 2006.

digitale tachograaf

De digitale tachograaf moet binnen Europa bijdragen aan:

  • meer veiligheid op de weg
  • eerlijke concurrentie tussen Europese vervoerders
  • gezonde arbeidsomstandigheden.

 

Rij- en rusttijden
De digitale tachograaf maakt het moeilijker om te manipuleren met de geregistreerde gegevens en biedt meer inzicht in de rij- en rusttijden. Deze gegevens zijn daardoor efficiënter te controleren.

Gegevens worden op twee manieren opgeslagen:

  • op de persoonsgebonden bestuurderskaart
  • op het apparaat zelf dat de totaalgegevens van het voertuig over de afgelopen 365 dagen bewaart

 

De digitale tachograaf registreert ook de gegevens van ingevoerde kaarten, foutieve handelingen en pogingen tot fraude. Daarnaast heeft de digitale tachograaf een uitgang waardoor het mogelijk is informatie naar een boordcomputer te sturen en daarop aan te sluiten. Transportondernemers kunnen de rij- en rusttijdgegevens ook gebruiken voor hun eigen bedrijfsadministratie. 
De digitale tachograaf leidt ook tot een harmonisatie van de handhaving. Controles zouden uiteindelijk in elk EU-land de zelfde beoordeling moeten opleveren.