Digitale tachograaf - Digitale tachograaf in BE combinaties

In bepaalde gebruiksituaties is het noodzakelijk dat er een tachograaf ingebouwd wordt in een personenauto (M1) of een bestelauto (N1). Gebleken is dat het monteren van de benodigde bewegingsensor bij sommige typen M1 en N1 voertuigen mechanisch niet mogelijk was. Om die reden is er een adapter geïntroduceerd.

Tachograaf in BE combinaties

De (digitale) tachograaf is voornamelijk verplicht voor zware vrachtwagens en bussen.
In sommige situaties moeten ook lichte bedrijfsvoertuigen zijn voorzien van een tachograaf:
- als een lichte bedrijfsauto met aanhanger een gezamenlijke toegestane maximum massa (TMM) van meer dan 3500 kg heeft en de voertuigcombinatie wordt gebruikt voor beroepsgoederenvervoer
- of bestuurder vervoert eigen materiaal en machines en rijdt meer dan 12 uur per week op een dergelijke voertuigcombinatie.

Adapter
In deze zogenaamde N1 (bestelbusje) en M1 (personenwagen) voertuigen kan niet altijd rechtstreeks een digitale tachograaf aangesloten worden op de versnellingsbak, maar is een adapter nodig. De adapter moet aan de eisen van de Europese Commissie voldoen.
Met Verordening (EG) nr 68/2009 is de typegoedkeuring voor de adapter geïntroduceerd in bijlage 1B van Verordening (EG) nr. 3821/85. In een later stadium is Verordening (EG) 68/2009 ingetrokken door Verordening (EU) 165/2014. En de bewuste bijlage 1B vervangen door Aanhangsel 16 bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/799.

Vanaf 24 juli 2009 is het gebruik van de tachograaf en adapter voor de tachograafplichtige N1 en M1 voertuigen verplicht. Door beperkte verkrijgbaarheid van de adapter in de beginperiode werd oorspronkelijk tot 1 januari 2010 in Nederland geen prioriteit geven aan de handhaving. Begin 2010 is besloten om in Nederland tot 1 mei 2010 niet actief te handhaven op het gebruik van de typegoedgekeurde adapter bij deze voertuigen.

Echter, in het buitenland kunnen andere regelingen gelden! Als de tachograafplicht op u van toepassing is, dan dient u zo snel mogelijk bij één van de ruim 800 erkende installateurs de adapter en tachograaf in te laten bouwen. Als uw voertuig vanaf 1 mei 2006 in het verkeer is gekomen, zal er een digitale tachograaf ingebouwd moeten worden.

Meer informatie: Website Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)