Brandstof van de toekomst

Wat is de brandstof van de toekomst? Of is dat er niet één, maar moeten we alle brandstoffen inzetten?

elektrische auto

'Brandstof tot nadenken'
Er zijn de nodige ontwikkelingen op het gebied van brandstoffen. Schone en efficiënte brandstoffen zullen in de toekomst de auto milieuvriendelijker maken. Er zullen ook nieuwe brandstoffen bijkomen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld biobrandstoffen, biogas of waterstof. Maar hoe presteren deze brandstoffen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van conventionele brandstoffen?
Om op deze vragen (en nog veel meer) hebben RAI Vereniging en BOVAG een boekje 'Brandstof tot nadenken' uitgegeven. Hierin wordt een groot aantal veel gestelde vragen beantwoord. Hiernaast is het boekje te downloaden.

Standpunt RAI Vereniging
Om mobiliteit verder te verduurzamen en nog meer CO2-reductie te realiseren, is verdere innovatie op het gebied van brandstoffen belangrijk. Hierbij geldt dat niet één brandstof of techniek het hoofd kan bieden aan de uitdagingen waar we voor staan. Er moet daarom ingezet worden op een mix van verschillende brandstoffen en technieken die ieder door hun specifieke toepassing en inzet bijdragen aan de gestelde doelen. Alleen door te kiezen voor 'het laten bloeien van alle bloemen' wordt optimale duurzaamheidswinst behaald.