Brandstof - Nederlands energie-etiket

23-09-2013

Het Nederlandse energie-etiket is uitgebreider dan de huidige minimale eisen uit de Europese Richtlijn, omdat het voorzien wordt van een energie-efficiëntieklasse (ofwel zuinigheidslabel of de zuinigheidscategorie A t/m G) voor de relatieve zuinigheid van de personenauto. De zuinigheidscategorieën A tot en met G zijn tevens voorzien van de kleuren groen (zuinig), geel (gemiddeld) en rood (niet zuinig).

In Nederland moet het energie-etiket voorzien zijn van: 

 • Handelsmerk of logo van de fabrikant 
 • Naam van het model en de uitvoering 
 • Brandstofsoort 
 • Officiële brandstofverbruik uitgedrukt in liters per 100 km 
 • Officiële brandstofverbruik uitgedrukt in ‘1 liter op … km’ 
 • Officiële specifieke CO2-uitstoot 
 • Energie-efficiëntie klasse 
 • Kalenderjaar van toepassing 
 • Toelichtende tekst over de invloed van het rijgedrag en de verkrijgbaarheid van de brandstofverbruikgids

 

Europese energie-efficiëntieklasse
De energie-efficiëntieklasse (zuinigheidscategorie A t/m G) op basis van het grondoppervlak is een nationale aangelegenheid. Lidstaten mogen kiezen voor een indeling in zuinigheidscategorieën. Niet alle lidstaten in de Europese Unie hebben hiervoor gekozen. Bovendien is de methodiek voor het bepalen van de zuinigheidscategorie niet Europees geharmoniseerd. Daardoor kunnen twee identieke personenauto’s met ieder een CO2-uitstoot van bijvoorbeeld 130 gram/km in verschillende landen andere zuinigheidslabels hebben.
Dit kan verschillende redenen hebben: 

 • Een lidstaat maakt wel of niet gebruik van een indeling in zuinigheidscategorieën (en kleurenbalkjes). 
 • De methodiek voor het bepalen van de zuinigheidscategorie is anders. 
 • De norm voor het bepalen van de zuinigheidscategorie verschilt.

 

Europese studies 
De Europese Commissie heeft diverse studies naar deze regelgeving laten uitvoeren. In 2004 is er onderzoek gedaan naar de effectiviteit van Richtlijn 1999/94/EG in de verschillende lidstaten. De bijlagen 8 t/m 11 uit het onderzoeksrapport tonen duidelijk aan dat een auto verschillende zuinigheidscategorieën kan hebben.