Batterijen en accu's

Bedrijven die batterijen en accu’s als eerste op de Nederlandse markt brengen, moeten zich houden aan het Besluit beheer batterijen en accu’s 2008 en de bijbehorende Regelingen.

accu

Met het Besluit geeft de Nederlandse overheid invulling aan de Europese Richtlijn 2006/66/EG.

De regelgeving geldt voor alle batterijen en accu’s, onafhankelijk van het gewicht. Hierbij gaat het zowel om los geleverde batterijen en accu’s, als om batterijen in apparatuur of startaccu’s en / of tractiebatterijen in wegvoertuigen. Naast eisen aan de markering (o.a. de afvalemmer), kent de regelgeving ook nog een verbod op het toepassen van stoffen in bepaalde concentraties.

Meer informatie over (recycling van) fietsaccu's vindt u hier.

Collectieve oplossing
Op verzoek van RAI Vereniging zijn STIBAT en Auto Recyling Nederland gaan samenwerken aan een collectieve oplossing voor alle soorten batterijen en accu’s. Leden kunnen nu op een redelijk eenvoudige manier invulling geven aan een aantal verplichtingen, waaronder het uitbrengen van een jaarverslag aan de toezichthouder van het Besluit beheer batterijen en accu's. Door deelname aan een collectieve organisatie kunnen bedrijven bepaalde verantwoordelijkheden uitbesteden, zonder de wet- en regelgeving te overtreden.

Leden die aan Auto Recycling Nederland hebben laten weten dat men producent of importeur is van batterijen of accu’s, hebben per brief een aanbod ontvangen waarbij Auto Recycling Nederland zich aanbied als collectieve uitvoeringsorganisatie. Leden die geen gebruik maken van dit aanbod en het als bedrijf individueel willen regelen, moeten zelf een mededeling in dienen bij de uitvoerder van het Besluit beheer batterijen en accu’s.

Meer informatie

- In het informatieblad van I&M staan de nieuwe regels voor fabrikanten, producenten en distributeurs van batterijen en accu’s.
- De actuele tekst van het Besluit beheer batterijen en accu's vindt u hier, de bijbehorende Ministeriele regeling is te downloaden op www.wetten.overheid.nl.
- ARN beheerplan is te vinden op de website van Auto Recycling Nederland
- Website van stichting batterijen
- Website Rijkswaterstaat Leefomgeving
- Website Europese Commissie