Bandenlabel - Technisch reclamemateriaal

Verordening 1222/2009 inzake het bandenlabel stelt in bijlage III in vrij algemene bewoordingen eisen aan het Technisch Reclamemateriaal, waaronder ook specifieke eisen voor websites. RAI Vereniging heeft voorbeeld(tekst)en ontwikkeld die zijn goedgekeurd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Hiernaast vindt u de voorbeelden die in ieder geval voldoen aan de criteria uit bijlage III voor het technisch reclamemateriaal. (eerst inloggen)

Definitie van technisch reclamemateriaal:
„technisch reclamemateriaal”: technische handleidingen, brochures, folders en catalogi, (zowel in gedrukte, elektronische als onlinevorm), alsook websites, die tot doel hebben banden te verkopen aan eindgebruikers of distributeurs en waarin de specifieke technische parameters van een band zijn beschreven.

Meer over Bandenlabel