Filter op:
 • logo rdw.jpg

  Tarieven RDW 2018 op het gebied van toelatingen en keuringen

  05-12-2017

  De minister van IenW heeft de concept-RDW-tarieven voor 2018 goedgekeurd; deze zijn inmiddels in de Staatscourant gepubliceerd. Veel tarieven voor typegoedkeuringen en individuele...

 • Publicaties.jpg

  Ingangsdata restantvoorraadregeling

  22-09-2014

  Richtlijnen en Verordeningen hebben over het algemeen twee belangrijke ingangsdata: de datum waarop nieuwe typegoedkeuringen moeten voldoen, en de datum waarop nieuwe registraties moeten...

 • fietspad amsterdam.jpg

  Wettelijke eisen fietsen

  Voor fietsen is door de EU geen Richtlijn met specifieke eisen opgesteld. Fietsen vallen onder de Richtlijn Algemene ProductVeiligheid (Richtlijn APV) met algemene voorschriften waaraan...

 • fietsers in het donker.jpg

  Fietsverlichting: wat zijn de regels in Nederland?

  De bepalingen omtrent fietsverlichting staan in de Regeling Voertuigen (RV) en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV).

 • stootbalk.jpg

  Stootbalk aan achterzijde voertuig

  De eisen voor een stootbalk aan de achterzijde van motorvoertuigen en aanhangwagens zijn beschreven in Richtlijn 70/221/EEG inzake brandstoftanks en onderrijbeveiligingen tegen klemrijden...

 • Digitale tachograaf - Europese basis

  De regelgeving rondom de tachograaf en de rij- en rusttijden van het beroepsvervoer over de weg is voornamelijk gebaseerd op twee Europese Verordeningen.

 • Chauffeursdiploma.jpg

  Chauffeursdiploma – Code 95

  Sinds 10 september 2009 is de nieuwe EU-richtlijn Vakbekwaamheid voor vrachtautochauffeurs van kracht. Vanaf dat moment is de vakbekwaamheid (Code 95) gekoppeld aan het rijbewijs en niet...

 • verpakkingen.jpg

  Besluit beheer verpakkingen 2014

  11-03-2016

  Het Besluit beheer verpakkingen 2014 is van toepassing op alle bedrijven die beroepsmatig verpakkingen als eerste op de Nederlandse markt brengen. Producenten en importeurs zijn individueel...

 • Europese Richtlijn verpakkingen en verpakkingsafval

  De Europese Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakkingen en verpakkingsafval is op 31 december 1994 gepubliceerd en sindsdien een aantal keer gewijzigd.

 • IVDM.jpg

  IVDM

  Het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM) werkt samen met en namens de mobiliteit branche aan een duurzame toekomst. Het kenniscentrum van RAI Vereniging, BOVAG, FOCWA Schadeherstel en...