RAI Mobiliteitsdiner

31-03-2017

Jaarlijks organiseert RAI Vereniging het RAI Mobiliteitsdiner waar prominente gasten uit de mobiliteitsbranche, politiek, overheid en wetenschap voor worden uitgenodigd. In 2017 vond het RAI Mobiliteitsdiner plaats op 30 maart in de Glazen Zaal in Den Haag.

Gouden RAI Wiel
Tijdens het diner wordt de RAI Mobiliteitsprijs ‘Het Gouden RAI Wiel’ uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich op nationaal of internationaal niveau heeft onderscheiden op het gebied van verkeer en vervoer. Dit jaar heeft Wim van der Leegte heeft het Gouden RAI Wiel 2017 in ontvangst mogen nemen uit handen van minister Schultz van Infrastructuur en Milieu. De oud topman van de VDL Groep ontvangt de prijs als een erkenning voor zijn unieke bijdrage aan de Nederlandse economie en in het bijzonder aan de mobiliteitsindustrie en werkgelegenheid in Nederland.

Wim van der Leegte heeft volgens de jury eigenhandig zijn familiebedrijf ontwikkeld tot een internationale speler van formaat. De VDL Groep is anno 2017 een internationale, industriële onderneming die zich toelegt op de ontwikkeling, productie en verkoop van halffabricaten, bussen en overige eindproducten en de assemblage van personenauto's. In totaal maken 90 werkmaatschappijen verspreid over 19 landen en met ruim 13.000 medewerkers deel uit van dit familiebedrijf.  

Bijdrage aan de Nederlandse maatschappij en economie 
De jury waardeert in Wim van der Leegte het ondernemerschap en de keuze om zo veel als mogelijk de productie, en dus de werkgelegenheid, in Nederland en Vlaams-België te houden. Het behoud van de werkgelegenheid in Born, bij Nedcar, is daarvan een mooi voorbeeld. De deal met BMW spreekt tot de verbeelding. 

Maar ook de gedurfde aanpak van het ontwikkelen van volledig elektrische bussen voor stadsvervoer is een tot de verbeelding sprekende keuze. VDL Groep verwierf hiermee een dominante positie in de elektrificatie van het stadsbusvervoer, waarmee Wim van der Leegte en VDL een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame ontwikkeling van de maatschappij.

De volledige tekst van de speech waarmee minister Schultz het Gouden RAI Wiel overhandigde, kunt u hier teruglezen.


Het Gouden RAI Wiel 
Het Gouden RAI Wiel is in 2003 in het leven geroepen om personen of instellingen te eren en te stimuleren, die zich op nationaal of internationaal niveau onderscheiden op het gebied van verkeer en vervoer of van vervoermiddelen in brede zin. 

De vijfkoppige jury van Het Gouden RAI Wiel bestaat uit voorzitters van diverse belangenorganisaties. Naast RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck hebben in de jury zitting Hans de Boer (voorzitter VNO-NCW), Maxime Verhagen (Voorzitter Bouwend Nederland), Frits Verbruggen (Hoofddirecteur ANWB) en Berto Eckhardt ( Bondsvoorzitter BOVAG) 

Winnaars
Hieronder treft u de winnaars van het Gouden RAI Wiel aan.

2016 Strategic Area Smart Mobility van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)
2015 Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)
2014 De Verkeersonderneming
2013 NS
2012 SWOV
2011 prof.mr.dr. J.P. Balkenende
2010 Advanced Automotive Design (TU Delft)
2009 prof.dr. W.J. Ockels (TU Delft)
2008 mr. G.H.N.L. Van Woerkom (ANWB)
2007 mevrouw drs. K.M.H. Peijs
2006 mr. P.A. Nouwen
2005 The Toyota Motor Corporation
2004 TNO (in het bijzonder TNO Automotive)
2003 mr. Pieter van Vollenhoven, voorzitter Raad voor Transportveiligheid