Aanpak Voertuigcriminaliteit

RAI Vereniging maakt sinds de oprichting in 1997 deel uit van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc). Het doel van Stichting AVc is de bestrijding van voertuigcriminaliteit.

Alle voertuigen
Bij de oprichting van AVc was de aandacht alleen gericht op alle voertuigen met een kenteken. In de loop der jaren zijn daar fiets, bromfiets, inmiddels ook met kenteken, werkmaterieel, pleziervaartuigen, ladingdiefstallen en diefstal uit en vanaf voertuigen bij gekomen.

Publiek private samenwerking
De gezamenlijke aanpak van voertuigcriminaliteit komt voort uit een, in eerste instantie informele, samenwerking tussen enkele direct betrokken publieke en private partijen. In 1995 bleek uit een onderzoek dat intensivering van de aanpak en het betrekken van meer partijen nodig was. Dit sloot aan op de wil van de betrokken partijen om te komen tot een hechtere samenwerking en tot verhoging van de professionaliteit. Dit heeft geleid tot formalisering van de publiek private samenwerking binnen AVc.

Opzet
De opzet van AVc als publiek private samenwerking is in feite simpel, er is:

 • een gezamenlijk doel: de bestrijding van de voertuigcriminaliteit
 • een gezamenlijke aanpak: door middel van samenwerking tussen de betrokken partijen
 • een overeengekomen werkwijze: programmatisch samenhangende projecten en activiteiten
 • een gezamenlijke financiering


Resultaten
De publiek private samenwerking binnen AVc heeft onder andere geleid tot:

 • toegenomen enthousiasme en commitment van partijen om concrete maatregelen te treffen
 • toegenomen bereidheid tot samenwerking
 • activiteiten die zijn gefocust op concrete resultaten
 • het ontstaan van een centraal coördinatiepunt
 • het ontstaan en gebruik van overkoepelende expertise
 • beschikbaarheid van eenduidig cijfermateriaal
 • verbeterde voorlichting

Uitvoering
De rol van AVc, in het bijzonder van het programmabureau, is steeds coördinerend geweest. De projecten en activiteiten zelf worden gecoördineerd door het AVc-programmabureau en uitgevoerd door medewerkers van de samenwerkende partijen.

Deelnemers
De in AVc deelnemende partijen zijn, naast RAI Vereniging:
Ministerie van Justitie
RDW, Centrum voor voertuigtechniek en informatie
Raad van Hoofdcommissarissen van Politie
Openbaar Ministerie
Verbond van Verzekeraars
ANWB
BOVAG
TLN
ARN (geassocieerd lid)

Adviseur van de stichting is het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

Meer informatie vindt u op de website van AVc.