Informatiebijeenkomst Generatiepact en Pensioen

Datum: 4 maart 2020

Tijd: 16:15 tot 19:00

Locatie: Deltion College in Zwolle aan de Mozartlaan 15 (8031 AA), gebouw Bordeaux, vergaderruimte 2.024

Bijeenkomst voor leden RAI CarrosserieNL en FOCWA

Tijdens deze bijeenkomst worden onder meer de volgende vragen beantwoord:

  • Wat houdt de 80-90-100%-variant van het Generatiepact precies in?
  • Mag een werkgever een verzoek van een werknemer om deel te nemen aan het Generatiepact afwijzen?
  • Hoe zit het met de ADV-uren en de vakantiedagen wanneer een werknemer deelneemt aan het Generatiepact?
  • Kunnen parttimers ook deelnemen aan het Generatiepact?

Deze bijeenkomst wordt gecombineerd met andere vragen rondom de pensionering. Zo wordt ook besproken welke mogelijkheden er zijn als een werknemer na het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd langer wil blijven doorwerken.

Ten slotte wordt door een werkgeversconsulent van PMT een presentatie gegeven over de pensioenregeling van PMT. Zo wordt de pensioenregeling nader toegelicht, wordt besproken welke vervroegde pensioenmogelijkheden er zijn en wordt een toekomstblik besproken.

U kunt zich aanmelden voor een van bovengenoemde bijeenkomsten via het aanmeldformulier op www.focwa.nl/bgp2020. Dit kan tot 11 februari 2020. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging. Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Wel zullen wij bij een no-show of bij een afmelding binnen 24 uur voorafgaand aan de bijeenkomst € 35,- (excl. BTW) per persoon in rekening brengen voor de gemaakte kosten.