Seminar duurzame mobiliteit

Datum: 29 november 2019

Tijd: 11:00 tot 14:00

Locatie: RVO, Croeselaan 15, 3521 BJ Utrecht

Wat zijn uw kansen op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit in België?

Wilt u weten wat uw kansen zijn op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit in België? Kom dan op 29 november naar het kansenseminar in Utrecht.

Mobiliteit is in België een van de belangrijke uitgavenposten voor overheid, gezinnen en bedrijven. Er is ruimte voor verbetering. Vooral op punten als fileproblematiek, uitstoot, veiligheid en kwaliteit kan het beter. Daarbij spelen vragen een rol als: Wat is de mobiliteit van de toekomst? En: Hoe richt je die mobiliteit slim en duurzaam in?

Kansen voor Nederlandse bedrijven

De Belgische overheid wil een aantal maatregelen nemen. Die kunnen kansen opleveren voor Nederlandse ondernemers met expertise op deze gebieden:

  • stimuleringsmaatregelen voor de fiets;
  • elektrificatie van voertuigen;
  • gebruik van duurzame brandstoffen voor het personen- en vrachtvervoer (zowel over de weg als over het water);
  • aanleg van een duurzame infrastructuur;
  • ontwikkeling van slimme systemen om ander reisgedrag te creëren;
  • faciliteren en stimuleren om andere vervoersmiddelen te gebruiken.

Presentatie kansenrapport

Een rapport brengt de kansen voor slimme en duurzame mobiliteit in kaart. Dit rapport is gemaakt door de specialisten van Transport & Mobility Leuven (TML), in opdracht van de Nederlandse ambassade in Brussel, het Nederlands consulaat-generaal in Antwerpen en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Het kansenrapport wordt tijdens het seminar gepresenteerd.

Deelname en kosten

Meld u aan. Deelname is gratis.