Wet- en regelgeving carrosserie- en trailerbouw

Fabrikanten en importeurs van wegvoertuigen zijn gebonden aan wetgeving op Europees en nationaal niveau. De grote lijnen van deze wetgeving en de daarbij behorende uitvoerende instanties worden nader toegelicht in dit dossier.

aanhangwagen

Contactpersoon