Impressie jaarcongres programma Beter Benutten

09-02-2017

Op 8 februari jl. vond in de Amsterdam Arena het jaarlijkse congres plaats van het programma “Beter Benutten” van het ministerie van IenM.

Beter Benutten

Beter Benutten beoogt door middel van een groot aantal, veelal regionale initiatieven, de bereikbaarheid en doorstroming in Nederland te bevorderen.

Daarbij wordt ingezoomd op zogenoemde knelpuntgebieden binnen de regio’s. Hierin wordt nauw samengewerkt tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Tijdens dit jaarcongres werd, in aanwezigheid van de minister van IenM, Melanie Schultz-van Haegen, onder meer aandacht besteed aan de voortgang en status van de regionale projecten door een ‘Kijkje in de Keuken’ bij de regio’s.

Talking Traffic
Ook werd uitvoerig aandacht besteed aan het grote landelijke project ‘Talking Traffic’, onderdeel van Beter Benutten, dat in de loop van dit jaar haar eerste resultaten moet gaan opleveren. Meer concreet gaat het hier om proeven met communicatie tussen voertuigen en ‘Verkeers Regel Installaties (VRI’s); ofwel: stoplichten. Denk hierbij aan informatie over groene golven, prioriteitsaanvragen voor hulpdiensten en transport van gevaarlijke stoffen, etc.

RAI Vereniging connected
Smart Mobility en connectiviteit van voertuigen en het belang van data en informatie, staan centraal binnen de projecten van Beter Benutten. Vanwege het grote belang van deze ontwikkelingen voor haar leden, is RAI Vereniging nauw aangesloten bij het project Beter Benutten en zijn team. Het loont de moeite om eens een kijkje te nemen op de site van Beter Benutten.

Voor informatie: Leo Bingen, beleidsadviseur smart mobility

Regio’s gaven de minister inzicht in hun Beter Benutten-‘recepten’ en bieden een kijkje in hun keukens.

 

 

Gerelateerde dossiers