Auto-industrie verwacht stabiele markt in 2017

09-02-2017

In een persbijeenkomst op 8 februari deelde ACEA haar verwachtingen voor de automarkt in 2017 en gaf zij beleidsaanbevelingen, voor onder meer WLTP en RDE.

Dieter Zetsche ACEA voorzitter

“Anders dan veel krantenkoppen doen geloven, en ondanks de Brexit en het Italiaanse referendum, is het consumentenvertrouwen tot dusver robuust gebleven”, stelt ACEA-voorzitter Dieter Zetsche. “In 2016 zijn de personenautoverkopen met 6,8 procent gegroeid, tot een totaal van 14,6 miljoen voertuigen, wat het hoogste aantal sinds negen jaar is.”

Vanwege de verwachting dat onzekerheid het jaar 2017 zal overschaduwen, schat ACEA in dat de groei van de EU autoverkopen zal teruglopen naar 1 procent. “Veel hangt daarbij af van de macro-economische omstandigheden en politieke ontwikkelingen, maar wij verwachten dat onze markt stabiel zal blijven. Daarom sporen wij de EU aan om zich te blijven inspannen om een eerlijke toegang tot de wereldmarkt te waarborgen.”

Nieuwe emissietesten
2017 is ook het jaar waarin twee stukken belangrijke regelgeving voor emissietesten in werking zullen treden: de geactualiseerde laboratoriumtestprocedure om de uitstoot van vervuilendende stoffen en CO2 te meten (WLTP) en de eerste stap naar een nieuwe test om vervuilende emissies onder praktijkomstandigheden te meten (RDE). “WLTP en RDE zijn allebei essentiële maatregelen om het consumentenvertrouwen terug te winnen, maar beide vragen wel om een goede invoering”, aldus Zetsche.

Over die RDE moet de Europese Commissie nog steeds het vierde en laatste pakket publiceren, dat onder meer moet vastleggen welke de procedures zijn voor ‘in-use surveillance testing’ van voertuigen, dat moet ophelderen hoe bestelauto’s met meerfasen-goedkeuring moeten worden getest en dat de tekortkomingen van data-analyse tools moet adresseren.

Zetsche: “Wat betreft de WLTP zal het informeren van consumenten een bepalende succesfactor zijn. En beleidsmakers moeten waarborgen dat de overgang naar WLTP niet via autobelastingen de kosten voor autoconsumenten verhoogd.”

Getting ready for WLTP
ACEA heeft de (Engelstalige) leaflet ‘Getting ready for WLTP’ gepubliceerd waarin de overgang naar de WLTP wordt uitgelegd en waarin belangrijke beleidsaanbevelingen worden gedaan om een soepele overgang naar deze meer accurate test te waarborgen. U vindt deze leaflet op de website www.WLTPfacts.eu. Op dat webadres zal binnenkort ook een vraag- en antwoord-website voor consumenten live gaan.

RAI Vereniging over WLTP en RDE
RAI Vereniging organiseerde voor haar leden afgelopen week een drukbezochte WLTP-informatiesessie. Sinds december hebben wij ook een informatieve, op een breed publiek gerichte, website over de WLTP en de RDE in de lucht: www.emissietesten.nl.