CPB Decemberraming 2016 - Economische vooruitzichten 2017

13-12-2016

De economische groei zet door. Zowel dit jaar, als in 2017 neemt het bbp met 2,1% toe. De werkloosheid daalt volgend jaar naar 5,3% en de overheidsbegroting is in evenwicht. De koopkracht neemt toe met 0,7%.

Decemberraming 2016

De internationale omgeving blijft echter onzeker. De gevolgen van de Brexit lijken vooralsnog mee te vallen, maar de economische en politieke situatie in de Europese Unie blijven ongewis.

Dit schrijft het Centraal Planbureau in de decemberraming voor 2016 en 2017. (hiernaast te downloaden)