Keurmerk Fietsverlichting

Met het Keurmerk Fietsverlichting wil de professionele fietsbranche in Nederland de aandacht vestigen op het belang van goede fietsverlichting voor verkeersveiligheid en comfort.

logo rai keurmerk fietsverlichting algemeen

Fietsveiligheid
Nederland kent minimale regelgeving voor fietsverlichting en ook van Europese normering is geen sprake. Wel bestaat er een breedgedragen gevoel dat fietsverlichting in belangrijke mate bijdraagt aan de fietsveiligheid. In de afgelopen jaren is door de fietsindustrie grote voortgang geboekt in het ontwikkelen van hoogwaardige verlichtingstechnologie die de veiligheid en het comfort sterk kunnen verbeteren.

RKF
De afdeling Fietsen heeft daarom het initiatief genomen voor het 'RAI Vereniging Keurmerk voor (vast monteerbare) Fietsverlichting', RKF. Met dit keurmerk wil de fietsindustrie aan de consument een wegwijzer bieden in het woud van fietsverlichting.

Beeldmerk
RKF-gekeurde fietsverlichting is herkenbaar aan het beeldmerk dat er met een sticker op is aangebracht. 

Goedgekeurde fietsverlichting
Hier vindt u een overzicht van goedkeurde fietsverlichting met vermelding van het aantal sterren.

Hieronder vindt u diverse links met informatie over het keurmerk in het algemeen en over de procedure waarmee uw fietsverlichting ter keuring kan worden aangeboden.

Technische eisen

Goedkeuringsprocedure in stappen

Kosten voor testen door DEKRA

Financiële aspecten

Stichting RKF

Meer informatie 
Met vragen over de Stichting RKF kunt terecht bij Sacha Boedijn, s.boedijn@raivereniging.nl of 020-504 4943.
Met vragen over de technische eisen kunt u terecht bij Kees Pereboom, c.pereboom@raivereniging.nl, 020-504 4971.

Contactpersoon