Langere en Zwaardere Voertuigen (LZV)

LZV´s zijn vrachtautocombinaties die langer en/of zwaarder zijn dan de wettelijke eisen in Nederland normaal gesproken toestaan (18,75 m lengte en 50 ton totaalgewicht). In verband met de voordelen worden ze ook wel Ecocombi’s genoemd.

LZV

Ervaringsfase
Na een zogenoemde ervaringsfase worden LZV’s sinds 1 januari 2013 structureel toegestaan, maar wel nog steeds via een ontheffingsverlening.

Beleidsregel keuring en ontheffingsverlening LZV’s
Het gebruik van LZV’s is geregeld in een beleidsregel van de Dienst Wegverkeer: de ‘Beleidsregel keuring en ontheffingsverlening LZV’s‘. Per 1 oktober 2016 is een aantal wijzigingen doorgevoerd; het betreft volgens de toelichting ‘een juridische actualisatie zonder inhoudelijke gevolgen voor de wijze van keuren op geschiktheid als LZV voertuig. Die actualisatie is nodig in verband met de veranderde regelgeving.’  

Wat die veranderde regelgeving dan is, wordt niet nader toegelicht. Waarschijnlijk betreft het de toepassing GSR (Global Safety Regulation): het bij de toelating gaan hanteren van ECE-Reglementen in plaats van Richtlijnen en Verordeningen.

Om inzichtelijk te maken wat de wijzigingen zijn, kunt u hier hiernaast een document downloaden waarin in de oude tekst is doorgestreept en de nieuwe of gewijzigde tekst per 1 oktober 2016 in blauw is weergegeven.

Eisen bestuurder
Aan de bestuurder van een Ecocombi worden eisen gesteld. Naast een rijbewijs CE en een getuigschrift vakbekwaamheid moet de bestuurder beschikken over een geldig CCV-certificaat ‘Rijvaardigheidstoets langere en/of zwaardere voertuigen’. Bovendien moet hij ten minste 5 jaar in het bezit is van een geldig rijbewijs CE en mag de rijbevoegdheid de afgelopen 3 jaar niet zijn ingetrokken wegens een overtreding of misdrijf.

EU
Maten en gewichten in het internationale verkeer worden geregeld in Richtlijn 96/53. De EU staat (nog) geen LZV’s toe in het internationale verkeer; landen mogen op nationale basis proeven houden.

Onderzoeksrapporten
In februari 2011 zijn twee onderzoeksrapporten verschenen van over de LZV's: Monitoring Verkeersveiligheid en LZV’s in de praktijk: Bedrijfseconomische, logistieke en maatschappelijke effecten. 

Beide rapporten schetsen een positief beeld:

  • besparingen ten aanzien van kosten, kilometers en CO2-uitstoot
  • geen knelpunten bij de doorstroming en verkeersveiligheid
  • en natuurlijk een wens om grensoverschrijdend vervoer met LZV's toe te gaan staan

 

Nuttige links

  • RDW - LZV’s algemeen
  • EMS (European Modular System) Informal Platform Group - een informatieve site waar onder andere de twee bovengenoemde Nederlandse rapporten uit februari 2011 over de effecten van de LZV te vinden zijn.